//////
You are here: Home > Samochody od A do Z, Uncategorized > DZIĘKI ZASTOSOWANIU

DZIĘKI ZASTOSOWANIU

Dzięki zastosowaniu urządzenia wzbogacającego gaźnik może być wyregulowany na oszczędne zużycie paliwa w zakresie ob­ciążeń eksploatacyjnych (stąd nazwa: economiser), a w razie potrzeby największą moc sil­nika uzyskuje się przez całko­wite uchylenie przepustnicy.Urządzenie wzbogacające jest wbudowane w kanale prowa­dzącym do rozpylacza główne­go lub kompensacyjnego, albo stanowi niezależny układ z oddzielnym rozpylaczem. U- rządzenie wzbogacające może być włączone szeregowo lub równolegle, a sterowane mecha­nicznie lub podciśnieniowo. Mechaniczne urządzenie wzbo­gacające (gwarowo „zawór mocy“) jest to tzw. zawór o- szczędzacza lub wzbogacający, zwiększający przepustowość głównej dyszy paliwa, otwierany układem dźwigniowym sprzężonym z przepustnicą .

Leave a Reply

error: Content is protected !!