//////
You are here: Home > Samochody od A do Z, Uncategorized > GAŹNIKI

GAŹNIKI

Gainik elementarny jest to najprostszy gaźnik do wytwa­rzania palnej mieszanki powietrza z benzyną , który składa się z czterech zasadniczych elementów, speł­niających niżej scharakteryzowane zadania:   komora pływakowa zawiera pływak oraz sterowany przez niego zawór iglicowy, regulujący dopływ paliwa; zadanie pływaka polega na utrzymywaniu stałego po­ziomu paliwa w komorze; przestrzeń nad lustrem pa­liwa połączona jest z atmo­sferą otworem odpowietrza­jącym, dysza I rozpylacz; z komory pływakowej paliwo przedosta­je się przez dyszę o kalibrowa­nym kanaliku do rozpylacza i ustawia się w nim na takim sa­mym poziomie, co i w komorze pły­wakowej (według zasady naczyń po­łączonych).

Leave a Reply

error: Content is protected !!