//////
You are here: Home > Samochody od A do Z, Uncategorized > INSTALACJA GAZU

INSTALACJA GAZU

Instalacja gazu niskosprężonego) składa się ze zbior­nika gazu w postaci worka z obustronnie nagumowa- nej tkaniny, przewodów gazowych, złącza do tanko­wania (napełniania gazem), zaworu odcinającego, sa­moczynnego zaworu odci­nającego oraz gaźnika- mieszacza.Zbiornik gazu (worek gazo­wy) umocowany jest prze­ważnie na dachu samocho­du w obudowie wodoszczel­nej, wentylowanej. Pojem­ność zbiornika wynosi od 12 do 20 m* w zależności od wielkości dachu oraz dopusz­czalnej wysokości pojazdu.Robocze ciśnienie gazu wewnątrz zbiornika nie przekracza zwykle 100 mm słupa wody czyli około 100 kG/m8. , Ciśnienie ładowania wynosi około 50.. .80 mm słupa wody.

Leave a Reply

error: Content is protected !!