//////
You are here: Home > Samochody od A do Z > PRZEZ KRZYWKĘ

PRZEZ KRZYWKĘ

Przez krźywkę ośadżóttą na wałku fóździelacża iia- pędzanym zwykle od walu rozrządu (silniki czterosuwowe) lub bezpośrednio od wału korbowego (silniki dwusuwowe). Typowy młoteczek przerywacza  składa się z dźwigni osadzonej na ośce i izolowanej od niej, płaskiej sprężyny zderzaka wykonanego z materiału izolacyjnego oraz styczki zwieranej ze styczką kowadełka. Ośka mło­teczka osadzona jest w kowadełku, ustalonym poprzez śruby regulacyjne w płytce przerywacza. Warunki współpracy styczek przerywacza są dość trudne. Styk ruchomy przerywacza zwiera się ze stykiem nierucho­mym uderzeniowo, wskutek nacisku rozprężającej się sprę­żyny młoteczka. Częstotliwość zwierania styków przery­wacza jest na ogół duża, rzędu kilku tysięcy razy w ciągu minuty.

Leave a Reply

error: Content is protected !!