//////
You are here: Home > Samochody od A do Z > WZROST ZAPASU ENERGII

WZROST ZAPASU ENERGII

Wzrost zapasu energii elektromagnetycznej w obwodzie pierwotnym zapewnić można również i przez zwiększenie natężenia prądu rozwarcia, lecz wówczas wzmaga się inten­sywność zużywania się styczek przerywacza (czemu można częściowo zapobiec przez zastosowanie kondensatora o zwięk­szonej pojemności) i wzrastają obciążenia cieplne cewki zapłonowej. Gdy chodzi o zwykłe cewki zapłonowe 12 V nateżenieprądu rozwarcia ogranicza się zwykle do 2.. .2,5 A, co zabezpiecza dostateczną trwałość styczek przerywacza. Wobec małej oporności omowej uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej, w zakresie małej częstotliwości zapłonów, czyli podczas powolnego biegu silnika, może niedopuszczalnie wzrastać natężenie prądu płynącego w obwodzie pierwotnym.

Leave a Reply

error: Content is protected !!