//////
You are here: Home > Samochody od A do Z, Uncategorized > ZAKRES UŻYTECZNYCH PRĘDKOŚCI

ZAKRES UŻYTECZNYCH PRĘDKOŚCI

W Całym zakresie użytecznych prędkości biegu silnika; zapewnia to regularny bieg siłnika pracującego z małym obciążeniem, nawet w razie silnego zubożenia mieszanki (już niedopuszczalnego w przypadku zasilania gaźnikowego, ze względu na wypadanie zapłonów w cylindrach i „strze­lanie” w gaźnik łub w rurę wydechową),ograniczone zużycie części; intensywne parowanie paliwa we wnętrzu cylindrów zmniejsza obciążenia cieplne części najsilniej nagrzewających się od spalin; urządzenie wtrysko­we rozpyla paliwo na bardzo drobne kropelki, które niemal natychmiast parują nawet w powietrzu o dość niskiej tem­peraturze; dzięki temu brak w ogóle możliwości wydzie­lania się ciekłego paliwa w rurze ssącej lub w cylindrach.

Leave a Reply

error: Content is protected !!