//////
You are here: Home > Samochody od A do Z > ZWIĘKSZENIE ODSTĘPU

ZWIĘKSZENIE ODSTĘPU

Zwiększenie odstępu pomiędzy styczkami powoduje zmniejszenie kąta zwarcia i odwrotnie .Kąt zwarcia styków przerywacza powinien być dostatecznie duży, aby prąd mógł płynąć uzwojeniem pierwotnym cewki zapłonowej przez pewien minimalny okres czasu, niezbędny do wytworzenia wystarczająco silnego pola magnetycznego.Jeżeli kąt zwarcia styków przerywacza jest niewielki, przy dużej częstotliwości zapłonów okresy zwarcia styków przerywacza są zbyt krótkie, aby cewka zapłonowa mogła wytwarzać dostatecznie silne impulsy wysokiego napięcia, czyli wywoływać wystarczająco intensywne wyładowania iskrowe pomiędzy elektrodami świec zapłonowych.

Leave a Reply

error: Content is protected !!