//////
You are here: Home > Samochody od A do Z > ZWYKŁE PRZERYWACZE

ZWYKŁE PRZERYWACZE

hqdefault (1)

Wspomniana okoliczność uniemożliwia stosowanie zwykłych przerywaczy w układach zapłonowych wielocylindrowych silników o bardzo wysokich znamionowych prędkościach biegu. Ponadto, nawet gdy chodzi o typowe silniki szybko­bieżne, zbytnie zwiększenie odstępu styków przerywacza wskutek zmniejszenia kąta ich zwarcia łatwo powoduje wydatne osłabienie wyładowań iskrowych pomiędzy ele­ktrodami świec zapłonowych podczas szybkiego biegu sil­nika. Odstęp styków przerywacza nie powinien jednak być zbyt mały, ponieważ wówczas zbytnio zmniejsza się kąt ich rozwarcia co przy dużej częstotliwości za­płonów sprzyja utrzymywaniu się łuku elektrycznego po­między rozwieranymi styczkami lub nawet powoduje nie­zupełne zanikanie pola magnetycznego uzwojenia pier­wotnego.

Leave a Reply

error: Content is protected !!